Informacje Prasowe

email Facebook TwitThis Wykop LinkedIn Digg MySpace

Informacje dla prasy

Start serwisu  StopQuadom.pl - piętnujmy nielegalne poruszanie się pojazdów mechanicznych po terenach gdzie szkodzą one przyrodzie i zagrażają ludziom.

W związku z coraz częstszymi przypadkami pojawiania się pojazdów mechanicznych typu quad, motocross itp. w miejscach gdzie jest to nielegalne w sierpniu 2009 r.  wystartował serwis StopQuadom.pl mający na celu zwrócenie uwagi opinii publicznej na problem nielegalnego off-roadu w Polsce. Pomimo, że stosowne przepisy prawne pozwalające sankcjonować takie działania istnieją od dawna, faktycznie niewiele robi się, żeby ukrócić to zjawisko, którego szkodliwości wiele osób po prostu nie rozumie, bądź zrozumieć nie chce, przedkładając własną przyjemność nad ochronę środowiska, bezpieczeństwo innych, a często także własne.

Podstawową funkcjonalnością jaką zapewnia  StopQuadom.pl jest możliwość zgłaszania incydentów związanych z wyżej wymienionymi pojazdami wraz z ich lokalizacją na mapie. Pozwoli to stworzyć mapę Polski przedstawiającą nasilenie zjawiska w poszczególnych rejonach kraju. Internauci mogą wyrażać także swoje poparcie dla idei serwisu.

Chcemy, by świadomość społeczna w kwestii nielegalnego off-roadu była większa, zachęcamy do zgłaszania wszelkich incydentów odpowiednim służbom, tj. Policji, Straży Leśnej, Straży Granicznej. Należy takie zgłoszenia traktować raczej jako obywatelski obowiązek, nie donosicielstwo.

Oprócz piętnowania negatywnych zachowań, chcemy pokazać miejsca gdzie można jeździć legalnie, przybliżyć sytuację prawną oraz pokazać na czym polega szkodliwość zjawiska. Z chęcią zamieścimy także krótkie informacje wraz z linkami do stron propagujących właściwy sposób korzystania z pojazdów o których traktuje StopQuadom.pl - chcemy pokazać, że wszystko jest dla ludzi.

Nazwa i szata graficzna serwisu StopQuadom.pl zostały celowo dobrane prowokacyjnie, by wzbudzić jak najszersze dyskusje, również w środowiskach związanych z offroadem, quadami i motocrossem licząc na to, że spowodujemy u kogoś refleksję nad swoim zachowaniem. Ze strony tych środowisk powstanie strony StopQuadom.pl  towarzyszyła ożywiona dyskusja na kilku forach internetowych, oraz spora ilość feedbacku.

Materiały promocyjne

Jeżeli chcesz na swojej stronie umieścić banner reklamujący StopQuadom.pl, zapraszamy do skorzystania z udostępnionych materiałów reklamowych. Jeżeli nie odpowiada Ci żaden z bannerów, skontaktuj się z nami - przygotujemy banner specjalnie dla Ciebie.


banner 468x60pxbutton 120x60px

micro bar
micro bar 88x31px


button 120x90px


button 100x100px biały


button 100x100px czarny

 
button 150x150px biały


button 150x150px czarny

email Facebook TwitThis Wykop LinkedIn Digg MySpace
Pies w Lesie Toposfera Beskid Mały