Założenia projektu

Legalnyoffroad.pl jest cały czas w trakcie tworzenia - kierunki rozwoju będą wyznaczane przez użytkowników. Podstawową funkcjonalnością jaką chcemy w najbliższym czasie wprowadzić jest jak największa automatyzacja potwierdzania legalności obiektów w Jednostkach Samorządu Terytorialnego (JST) oraz u Leśników. W tym miejscu chcielibyśmy bardzo podziękować Leśnikom za udostępnienie danych przestrzennych o przebiegu granic Regionalnych Dyrekcji LP oraz Nadleśnictw. Pozwoli nam to jednoznacznie określać które jednostki LP pytać o konkretne obiekty. Dziękujemy także Stowarzyszeniu ATV Polska w osobie Pani Prezes Dorota Lechowicz-Gustab za poparcie tejże prośby do Leśników. Niestety, automatyczna klasyfikacja pod względem położenia na terenie konkretnych gmin nie jest możliwa, gdyż cena zakupu danych przestrzennych z Państwowego Rejestru Granic wynosząca 15 tys. PLN przekracza nasze możliwości.

Czyny znaczą więcej niż słowa

Wszystkich off-roadowców oraz nie tylko zapraszamy do wspólnego tworzenia mapy! Wszystkich użytkowników StopQuadom.PL zaangażowanych w niekiedy bardzo emocjonalne dyskusje prosimy o refleksję - czy nie lepiej poświęcić ten czas na działania konstruktywne?