Zobacz mapę

Dlaczego mapa powstała

Brak jest w Polsce łatwego dostępu do pewnego zestawu informacji geograficznej jaki byłby przydatny w rozważaniu zagadnień polskiego off-roadu. Część tych informacji jest dostępna na polskim geoportalu, cześć jest udostępniana w ramach projektu UMP, a cześć... no właśnie - cześć nie jest nigdzie udostępniana, ewentualnie obejmuje jedynie pewne obszary naszego kraju.

Na chwilę obecną mapa w swoim domyślnym widoku pokazuje tereny form ochrony przyrody udostępniane via WMS przez RDOŚ. W najbliższym czasie dodamy także możliwość wyświetlenia w nowym oknie obszaru widocznego na mapie na innych mapach (tych, których zintegrowanie z naszą mapą nie jest możliwe z różnych względów). Prosimy o cierpliwość - niestety duże zróżnicowanie sposobów udostępniania danych przestrzennych przez różne instytucje i portale nie ułatwia nam prac nad mapą.

Kiedyś, może w przyszłości, chcialibyśmy, by ta mapa zawierała również osobną warstwę z drogami publicznymi - gminnymi oraz powiatowymi, przebieg których obecnie ustalić jest bardzo ciężko.

Na koniec słowo wyjaśnienia: Na dzień 26.03.2011 redakcja StopQuadom.pl nie jest autorem żadnych danych prezentowanych na mapie, pochodzą one ze źródeł zewnętrznych. Jesteśmy co najwyżej autorami oprogramowania, które pozwala w udostępniać te dane w spójny sposób. Prawa autorskie do bibliotek wykorzystywanych do stworzenia mapy należą do autorów tychże bibliotek.

Dostępne warstwy

  • GDOŚ - warstwa przedstawiająca formy ochrony przyrody na terenie polski udostępniana przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska, na chwilę obecną tam, gdzie obszaary się pokrywają wynikowy kolor jest sumą (z uwzględnieniem przeźroczystości) poszczególnych form. Wiemy - to nie jest idealne rozwiązanie.
  • UMP - Warstwa z treścią topograficzno-krajoznawczą, zawiera sporo szlaków turystycznych. Warstwa UMP jest udostępniana w ramach projektu UMP (Unofficial Map of Poland) - mapy GPS pod odbiorniki Garmin tworzonej przez pasjonatów
  • Pozostałe warstwy to standardowe warstwy dostępna via maps.google.com

Oczekujemy na Wasze uwagi

Tak - wiemy, mapa nie jest idealna, dlatego oczekujemy na wszelkie Wasze uwagi, najlepiej zgłaszać je w formie komentarzy do tego artykułu (wtedy więcej ludzi to widzi, można nawiązać dyskusję), lub bezpośrednio do redakcji.