Wyślij nam wiadomość

Wydawnictwo StopQuadom.pl

StopQuadom.pl

StopQuadom.pl jest czasopismem zarejestrowanym dnia 12 maja 2010 r. w rejestrze dzienników i czasopism prowadzonym przez Sąd Okręgowy w Krakowie pod numerem Ns. Rej. Pr 83/10, liczba porzadkowa wpisu 1.

Wydawca

Bartosz Radwan
ul. Strzelców 23/23
31-422 Kraków

e-mail: wydawnictwo@stopquadom.pl

Redaktor Naczelny

Bartosz Radwan
ul. Strzelców 23/23
31-422 Kraków

e-mail: redakcja@stopquadom.pl

Redakcja

Stali współpracownicy

Pies w Lesie Toposfera Beskid Mały